.

AFFINITY 3 CATALYST

Franchi – Itali

Arma e zjarrit e gjuetisë inerciale gjysmë-automatike Affinity 3 Catalyst u ofron grave gjuetare të njëjtën ndjenjë të një arme zjarri që është e balancuar në mënyrë të përsosur, ndërsa në të njëjtën kohë.

Specifikacionet