.

AFFINITY 3 ELITE WOOD

Franchi – Itali

Armë gjahu e rafinuar që mburret me tipare të stilit të lartë, boshti gjysmë automatik i lëmuar Affinity 3 Elite Wood është konceptuar për gjuetarin modern, i cili nuk është i kënaqur me një fund të fundit teknopolimer, përkundrazi duke preferuar një material të gjallë si druri, i kombinuar me rezistencën e Cerakote.

Specifikacionet