.

AFFINITY 3 MAX 5

Franchi – Itali

Affinity 3 Max 5 është një armë gjahu gjysmë automatike për gjuetinë e shpendëve të ujit.

Specifikacionet