.

AFFINITY 3 WOOD

Franchi – Itali

Affinity 3 Wood është, nga pushkët gjysmë automatike të Franchi-t, versioni prej druri i armës gjysëm automatike me dhomëza magnum.

Specifikacionet