.

DELTA L GEN.2

AREX D.0.0 - SLLOVENI

AREX Delta është një pistoletë e vërtetë me veprim të dyfishtë me gjuajtje nga sulmuesit. Ndryshe nga disa pistoleta pa çekiç me goditje të përkulura plotësisht, susta e goditjes së Delta është e ngjeshur vetëm pjesërisht pasi një fishek është i zhytur në dhomë. Ne kemi gjetur se sistemi ynë i Veprimit të Dyfishtë Sulmues është në thelb më i sigurt se një sulmues me një veprim plotësisht të përkulur.

Specifikacionet