.

HORIZON WOOD

Franchi – Itali

Horizon Wood është pushka perfekte me bulona për gjuetinë e thundrakëve, e cila pavarësisht se ka një pamje moderne dhe dinamike, ruan një lidhje me tradicionalen falë stokut të saj të arrës.

Specifikacionet