AUTOMATIKËT

Shitja e armëve bëhet vetëm për pjesën zyrtare, shitja nuk bëhet për persona privat.